Sosiaalipolitiikan päivät 2019: Konflikti
Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 24.-25.10.2019

Social Policy Conference 2019: Conflict
Joensuu, University of Eastern Finland
on the 24th and 25th October 2019

Yhteiskuntapoliittiset prosessit mielletään yleensä sarjaksi neuvotteluja ja kompromisseja: on solmittu luokka- ja sukupuolikompromisseja, pidetty konsensuskokouksia ja tutkittu, millaiset sosiaalipoliittiset uudistukset olisivat kansalaisten mielestä legitiimejä. Sosiaalipolitikan päivillä 2019 Joensuussa 24.-25. lokakuuta tarkastelemme yhteiskuntaa ja sen politiikkoja konfliktien kautta.

Konfliktit ovat läsnä rakenteina, instituutioina ja käytäntöinä. Mediassa konfliktit esitetään yleensä sotina, väkivaltana, rasismina, vihapuheena ja mellakoina. ”Toisesta päästä” löytyvät arkikonfliktit vaikkapa siitä, kuka vie lapset hoitoon tai kenen vastuulla on hoivata ikääntynyttä läheistä. Ympäristön muutokset globaalilla ja paikallisella tasolla synnyttävät uusia jännitteitä ja konflikteja. Konfliktit ovat myös sidoksissa toisiinsa: talouden, ympäristön, tasa-arvon, muuttoliikkeiden ja sosiaaliturvan konfliktit kietoutuvat yhteen, kaikki ylirajaisesti.

Konflikti on dynaaminen yhteiskunnallisen analyysin lähtökohta ja väline. Konflikti tuo valtasuhteet ja intressit näkyviksi sekä osoittaa sen, että niitä voi muuttaa. Tämän hetkinen tiede-eetos pitää usein konfliktipuhetta ”negatiivisena” ja pyytää tilalle ratkaisuja, mutta myös konfliktin kautta päästään hedelmällisiin keskusteluihin politiikasta, siis hyvästä ja elettävästä elämästä. Itse asiassa toimiva demokratia ja oikeusvaltio edellyttävät konfliktin tunnustamista. Sosiaalipolitiikan päivien 2019 plenaarit käsittelevät konfliktia niin teoreettisena kuin jokapäiväiseen selviytymiseen liittyvänä kysymyksenä.

Yhteiskuntatieteiden laitos järjestää VASTUU-tutkijakoulun 23.10.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestää pre-konferenssimatkan Sortavalaan 23.-24.10.

FACEBOOK

Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20192 months ago
Työryhmäehdotusten aikaa jatkettu 31.5 saakka. Ehdotukset: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/tyoryhmat/

Deadline for Call for Workshops has been moved to 31.5. Proposals can be submitted here: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/tyoryhmat/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20192 months ago
Sosiaalipolitiikan päivien 2019 verkkosivut ovat avattu. Sivut löytyvät osoitteesta https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 2019 updated their cover photo.3 months ago
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 2019 updated their profile picture.3 months ago
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20194 months ago
Työryhmäkutsu on auki 1.4-20.5.2019

Call for Workshops open: 1.4 – 20.5.2019

https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1138-T_1138-1204

Päivien teemana on konflikti. Lue lisää kommenteista/The theme of the conference is conflict. Further information in comments.

24.10-25.10.2019 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus/University of Eastern Finland, Joensuu Campus.
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20194 months ago
Seuraavat Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään Joensuussa 24.-25.10.2019. Päivien teema on konflikti. Pääpuhujina ovat professori Helma Lutz (University of Frankfurt) ja professori Andrea Fumagalli (University of Padova). Lisätietoja on luvassa pian ja Facebook-sivun vuosilukukin vaihtuu, kunhan FB antaa siihen luvan. Ylläpitovastuun siirtäminen edellisiltä järjestäjiltä meille joensuulaisille järjestäjille aiheuttaa 7 päivän karanteenin muutosten tekemiseen.

At the annual Social Policy Conference 2019 in Joensuu on the 24th and 25th October, we will explore society and its policies through the theme of conflict. More information will be available soon.