Sosiaalipolitiikan päivät 2019: Konflikti
Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 24.-25.10.2019

Social Policy Conference 2019: Conflict
Joensuu, University of Eastern Finland
24th and 25th October 2019

Yhteiskuntapoliittiset prosessit mielletään yleensä sarjaksi neuvotteluja ja kompromisseja: on solmittu luokka- ja sukupuolikompromisseja, pidetty konsensuskokouksia ja tutkittu, millaiset sosiaalipoliittiset uudistukset olisivat kansalaisten mielestä legitiimejä. Sosiaalipolitikan päivillä 2019 Joensuussa 24.-25. lokakuuta tarkastelemme yhteiskuntaa ja sen politiikkoja konfliktien kautta.

Konfliktit ovat läsnä rakenteina, instituutioina ja käytäntöinä. Mediassa konfliktit esitetään yleensä sotina, väkivaltana, rasismina, vihapuheena ja mellakoina. ”Toisesta päästä” löytyvät arkikonfliktit vaikkapa siitä, kuka vie lapset hoitoon tai kenen vastuulla on hoivata ikääntynyttä läheistä. Ympäristön muutokset globaalilla ja paikallisella tasolla synnyttävät uusia jännitteitä ja konflikteja. Konfliktit ovat myös sidoksissa toisiinsa: talouden, ympäristön, tasa-arvon, muuttoliikkeiden ja sosiaaliturvan konfliktit kietoutuvat yhteen, kaikki ylirajaisesti.

Konflikti on dynaaminen yhteiskunnallisen analyysin lähtökohta ja väline. Konflikti tuo valtasuhteet ja intressit näkyviksi sekä osoittaa sen, että niitä voi muuttaa. Tämän hetkinen tiede-eetos pitää usein konfliktipuhetta ”negatiivisena” ja pyytää tilalle ratkaisuja, mutta myös konfliktin kautta päästään hedelmällisiin keskusteluihin politiikasta, siis hyvästä ja elettävästä elämästä. Itse asiassa toimiva demokratia ja oikeusvaltio edellyttävät konfliktin tunnustamista. Sosiaalipolitiikan päivien 2019 plenaarit käsittelevät konfliktia niin teoreettisena kuin jokapäiväiseen selviytymiseen liittyvänä kysymyksenä. 

 

Yhteiskuntatieteiden laitos järjestää VASTUU-seminaarin väitöskirjatutkijoille 23.10.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestää pre-konferenssimatkan Sortavalaan 23.-24.10.

FACEBOOK

Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20192 days ago
Sosiaalipolitiikan päivillä on paljon ohjelmaa.

Torstaina 24.10 klo 12.45 alkaen pääesitelmät:

- Helma Lutz: The Entanglement of Care Work with Migration-, Gender- and Labor Market Regimes
- Tero Toivanen: How dare we? Consensual climate politics, social conflicts and the socio-ecological crisis of capitalism)

Perjantaina 25.10 klo 9.00-11.00 pikkuplenaari.

- Lotta Luhtala: Ei-inhimilliset eläimet ja ympäristö eettis-poliittisina konflikteina. Veganismin näkökulmia.
-Tarja Tanttu: Where is the entrance? – Ajatuksia osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta
- Timo Aho: Lean-johtaminen naisenemmistöisillä hyvinvointialoilla: ajatuksia konflikteista

- Kommenttipuheenvuoro: Kirsi Laurén, yliopistotutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto.

https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/aikataulu/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20194 days ago
Sosiaalipolitiikan päivien aikana Itä-Suomen yliopistossa tapahtuu myös muuta:

Etnografinen elokuvafestivaali Viscult – NAFA 2019

Viscult – NAFA 2019: Cultural Connections järjestetään 22.-25.10.2019 Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa. Ohjelmistoon kuuluu 13 uutta dokumenttielokuvaa eri puolilta maailmaa sekä professorien Timo Kallinen (Itä-Suomen yliopisto) ja Timo Kaartinen (Helsingin yliopisto) pitämät plenaariluennot. Vieraana myös antropologisen elokuva-alan tekijöiden ja tutkijoiden järjestö Nordic Anthropological Film Association – NAFA. Keskeinen osa ohjelmasta lähetetään suoratoistona. Lue lisää www.viscult.net
Tapahtuma on englanninkielinen. Vapaa pääsy.

________________________________________________

Ethnographic film festival Viscult – NAFA 2019

Viscult – NAFA 2019: Cultural Connections will be held at the University of Eastern Finland in Joensuu on 22 through 25 October 2019. Program contains 13 recent quality documents. In addition, Professors Timo Kallinen (University of Eastern Finland) and Timo Kaartinen (University of Helsinki) will give plenary lectures. The Nordic Anthropological Film Association (NAFA) will visit the festival. The main program will be streamed online. Read more www.viscult.net

The event is held in English. Free entry.
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20191 week ago
Tänään on viimeinen päivä ilmoittautua mukaan Sosiaalipolitiikan päiviin! Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, käy tekemässä se täältä: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/ilmoittautuminen/

Today is the last day to register for Social Policy Conference. If you have not registered yet, you can do it here: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/registration/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20191 week ago
Toinen pääpuhujistamme Andrea Fumagalli joutui valitettavasti perumaan osallistumisensa Sosiaalipolitiikan päiville. Hänen tilalleen olemme saaneet tutkija Tero Toivasen BIOS-tutkimusyksiköstä puhumaan ajankohtaisella otsikolla: How dare we? Consensual climate politics, social conflicts and the socio-ecological crisis of capitalism. Katso lisää: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/paapuhujat/

Unfortunately our other Keynote Speaker Andrea Fumagalli had to cancel his participation to Social Policy Conference. Instead we have got Tero Toivanen from BIOS research unit. Tero will talk about very current theme with the title: How dare we? Consensual climate politics, social conflicts and the socio-ecological crisis of capitalism. More information: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/keynote-speakers/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20192 weeks ago
Vielä viikko aikaa ilmoittautua mukaan Sosiaalipolitiikan päiville 2019! Käy tekemässä ilmoittautuminen täältä: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/ilmoittautuminen/

One week remaining to register for Social Policy Conference 2019! You can do the registration here: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/registration/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20193 weeks ago
Sosiaalipolitiikan päivillä on tänä vuonna 19 erilaista työryhmää! Työryhmissä esiteltävien papereiden abstraktit voi nyt käydä lukemassa nettisivuilta https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/tyoryhmaesittelyt/