Sosiaalipolitiikan päivät 2019: Konflikti
Joensuu, Itä-Suomen yliopisto 24.-25.10.2019

Social Policy Conference 2019: Conflict
Joensuu, University of Eastern Finland
on the 24th and 25th October 2019

Yhteiskuntapoliittiset prosessit mielletään yleensä sarjaksi neuvotteluja ja kompromisseja: on solmittu luokka- ja sukupuolikompromisseja, pidetty konsensuskokouksia ja tutkittu, millaiset sosiaalipoliittiset uudistukset olisivat kansalaisten mielestä legitiimejä. Sosiaalipolitikan päivillä 2019 Joensuussa 24.-25. lokakuuta tarkastelemme yhteiskuntaa ja sen politiikkoja konfliktien kautta.

Konfliktit ovat läsnä rakenteina, instituutioina ja käytäntöinä. Mediassa konfliktit esitetään yleensä sotina, väkivaltana, rasismina, vihapuheena ja mellakoina. ”Toisesta päästä” löytyvät arkikonfliktit vaikkapa siitä, kuka vie lapset hoitoon tai kenen vastuulla on hoivata ikääntynyttä läheistä. Ympäristön muutokset globaalilla ja paikallisella tasolla synnyttävät uusia jännitteitä ja konflikteja. Konfliktit ovat myös sidoksissa toisiinsa: talouden, ympäristön, tasa-arvon, muuttoliikkeiden ja sosiaaliturvan konfliktit kietoutuvat yhteen, kaikki ylirajaisesti.

Konflikti on dynaaminen yhteiskunnallisen analyysin lähtökohta ja väline. Konflikti tuo valtasuhteet ja intressit näkyviksi sekä osoittaa sen, että niitä voi muuttaa. Tämän hetkinen tiede-eetos pitää usein konfliktipuhetta ”negatiivisena” ja pyytää tilalle ratkaisuja, mutta myös konfliktin kautta päästään hedelmällisiin keskusteluihin politiikasta, siis hyvästä ja elettävästä elämästä. Itse asiassa toimiva demokratia ja oikeusvaltio edellyttävät konfliktin tunnustamista. Sosiaalipolitiikan päivien 2019 plenaarit käsittelevät konfliktia niin teoreettisena kuin jokapäiväiseen selviytymiseen liittyvänä kysymyksenä. 

 

 

Haku työryhmäesityksiä varten on avattu!

Sosiaalipolitiikan päivien työryhmät ovat varmistuneet ja toivotamme nyt tervetulleeksi esitelmäabstrakteja liittyen työryhmien aiheisiin. 

Pyydämme teitä lähettämään esitelmäehdotuksenne suoraan työryhmien vetäjille, joiden yhteystiedot löytyvät työryhmäkuvausten yhteydestä. Pituus 200-250 sanaa. Viimeinen päivä lähettää ehdotuksia on 9.9.2019. Tiedot valituista ehdotuksista julkaistaan Sosiaalipolitiikan päivien internet-sivuilla.

—————————————————————————————————————————————————— 

The work-groups for the Annual Social Policy Conference have been confirmed and we are now inviting papers related to the topics. The Annual Social Policy Conference will be held 24-25.10.2019 in Joensuu. The theme is “Conflict.”

Please send your paper (200-250 words) directly to the working group convener. The contact details can be found in each working group description. The DL for sending the papers is 9.9.2019. Information about the selection will be posted on the website.

Yhteiskuntatieteiden laitos järjestää VASTUU-tutkijakoulun 23.10.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestää pre-konferenssimatkan Sortavalaan 23.-24.10.

FACEBOOK

Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 201914 hours ago
Valtakunnallisten sosiaalipolitiikan päivien pre-seminaari Sortavalassa 23.-24.10. Pre-seminaarin aiheena TYÖ, TYÖLLISYYS ja TYÖTTÖMYYS molemmin puolin rajaa. Sitovat ilmoittautumiset 12.9. mennessä: https://www.pksotu.fi/2019/08/19/sosiaalipolitiikan-paivien-pre-seminaari-sortavalassa-23-24-10/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20192 weeks ago
Sosiaalipolitiikan päivien 2019 työryhmät on julkaistu ja haku työryhmäesityksiä varten on avattu! Toivotamme tervetulleeksi abstrakteja työryhmien aiheisiin liittyen. Voit lähettää abstraktisi työryhmään 9.9. mennessä. Lisätietoa nettisivuilta https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/esitelmakutsu/

Work-groups have now been published and we are now inviting abstracts for work-group presentations! You can submit your abstract by 9th September. More information on the website https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/call-for-papers/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20193 months ago
Työryhmäehdotusten aikaa jatkettu 31.5 saakka. Ehdotukset: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/tyoryhmat/

Deadline for Call for Workshops has been moved to 31.5. Proposals can be submitted here: https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/tyoryhmat/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 20193 months ago
Sosiaalipolitiikan päivien 2019 verkkosivut ovat avattu. Sivut löytyvät osoitteesta https://sosiaalipolitiikanpaivat.fi/
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 2019 updated their cover photo.4 months ago
Sosiaalipolitiikan päivät 2019
Sosiaalipolitiikan päivät 2019 updated their profile picture.4 months ago